საქსტატის შეხვედრა აჭარის ავტნომიურ რესპუბლიკაში

თარიღი: 15 აპრილი 2021

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა რეგიონებში გასვლითი საინფორმაციო შეხვედრები დაიწყო. პირველი შეხვედრა საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ აჭარაში გამართა. 

ქალაქ ბათუმში შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან, თორინიკე რიჟვაძესთან შედგა. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების ძირითადი მიმართულებები, გაეცნენ საქსტატის გეგმებს, განიხილეს მომხმარებელთა მოთხოვნები და საჭიროებები. 

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გოგიტა თოდრაძემ გაფართოებული შეხვედრა გამართა აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებთან. შეხვედრას ესწრებოდა აჭარის მთავრობის ოთხივე მინისტრი, სსიპ-ების ხელმძღვანელი პირები, მუნიციპალიტეტების მერები, ადგილობრივი მმართველობის და თვითმმართველობის წარმომადგენლები.

შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობისათვის საქსტატის სამომავლო გეგმების გაცნობა, ასევე მათი მოთხოვნებისა და საჭიროებების განსაზღვრა.

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის გოგიტა თოდრაძის განცხადებით, სტატისტიკური მონაცემების გამოყენება მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს ადგილობრივ მმართველობას და თვითმმართველობას სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამასთან, მსგავსი ტიპის საინფორმაციო შეხვედრები უზრუნველყოფს სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლების ინფორმირებულობას მათთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით.

„უმნიშვნელოვანესი სამუშაო შეხვედრა შედგა საქსტატის წარმომადგენლებთან. აჭარა ეკონომიკური აქტივობით მეორე რეგიონია, შესაბამისად მნიშვნელოვანია სწორი და გამჭვირვალე სტატისტიკის წარმოება, რათა შემდეგ პერიოდში მოხდეს პრიორიტეტული მიმართულებების სწორი პროგრამული დაგეგმარება და დაფინანსება“.- განაცხადა შეხვედრის შემდეგ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ.

საქსტატი გეგმავს კონსულტაციები გამართოს ყველა რეგიონის ადგილობრივ მმართველობასთან და თვითმმართველობებთან, რაც გულისხმობს აქტიურ დიალოგს მომხმარებლებთან, მათი მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესწავლას, ინფორმაციული ვაკუუმის შევსებას.
 

წელი