საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2021