არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2020 წლის გამოკვლევის ძირითადი შედეგები)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2021

წელი