სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის სექტემბერი

თარიღი: 20 ოქტომბერი 2021