საქსტატმა სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო

თარიღი: 12 აპრილი 2012

წელი