ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა 2021

თარიღი: 28 ივლისი 2022

წელი