ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ 2022 წლის იანვარი - ივნისი

თარიღი: 29 ივლისი 2022

წელი