საქსტატის თანამშრომელთა ტრენინგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში

თარიღი: 25 ნოემბერი 2022

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანამშრომლებს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების საკითხებზე 24-25 ნოემბერს ტრენინგი უტარდებათ. 

 

ტრენინგის მიზანია საქსტატის თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება,  პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით. 

 

გამომდინარე იქედან, რომ საქსტატი სტატისტიკურ მონაცემთა წარმოებისა და გავრცელების პროცესში ახორციელებს ისეთი ტიპის საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასა და დაცვასთან, აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები აქტუალურია თანამშრომელთა ყოველდღიური საქმიანობისთვის.

 

ტრენინგს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები ატარებენ და მასში საქსტატის 35 თანამშრომელი მონაწილეობს.