საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 19 დეკემბერი 2022