ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-ნოემბერი

თარიღი: 19 დეკემბერი 2022