მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში, ნოემბერი 2022

თარიღი: 6 იანვარი 2023