სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი, 2022 წლის დეკემბერი

თარიღი: 10 იანვარი 2023