ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - დეკემბერი 2022

თარიღი: 31 იანვარი 2023