ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის იანვარი

თარიღი: 3 თებერვალი 2023