მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის დეკემბერი

თარიღი: 6 თებერვალი 2023