ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) - 2022 წელი

თარიღი: 25 მაისი 2023

წელი