პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 ივნისი 2023

წელი