სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის მაისი)

თარიღი: 9 ივნისი 2023

წელი