საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გაეროში გამართულ შეხვედრებში მონაწილეობს

თარიღი: 21 სექტემბერი 2023

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე, მოსახლეობის აღწერებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს, რომელიც გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიისა (UNECE) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) ორგანიზებით, მიმდინარე კვირის განმავლობაში, შვეიცარიის ქ. ჟენევაში მიმდინარეობს.

 

შეხვედრის ფარგლებში იმართება პანელური დისკუსიები მოსახლეობისა და საცხოვრისების აღწერებთან დაკავშირებით. განიხილება სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება, მოსახლეობის აღწერის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვების უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენების, ასევე მონაცემთა გავრცელების თანამედროვე საშუალებების შესახებ.  

 

შეხვედრის მიმდინარეობისას გოგიტა თოდრაძემ მონაწილეებს გაუზიარა საქართველოს გამოცდილება მოსახლეობის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის ფარგლებში შესრულებული, მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობების, აგრეთვე საქსტატის მიერ დანერგილი სიახლეების შესახებ. 

 

აღნიშნული შეხვედრა ყოველწლიურად იმართება და მასში მონაწილეობს 50-მდე ქვეყნის 100-ზე მეტი მონაწილე, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები და მაღალი თანამდებობის პირები. იგი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას, სხვადასხვა ქვეყანაში მოსახლეობის აღწერებთან დაკავშირებული  გამოცდილების გაზიარების, მიღწეული პროგრესის შეფასებისა და   გაეროს რეკომენდაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.

 

საქსტატის ხელმძღანელთან ერთად აღწერის კვირეულში მონაწილეობს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე - პაატა შავიშვილი და მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი - ალექსანდრე არაბული. 

 

შეგახსენებთ, რომ საქართველოში მოსახლეობის უკანასკნელი აღწერა 2014 წელს ჩატარდა. მომდევნო აღწერის ჩატარება კი 2024 წლის 14 ნოემბრიდან 19 დეკემბრამდე პერიოდშია დაგეგმილი. ამასთან, საქსტატი მომდევნო აღწერას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (თვითრეგისტრაციისა და პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებით), ქაღალდის კითხვარების გარეშე ჩაატარებს.
 

წელი