სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის III კვარტალი

თარიღი: 4 დეკემბერი 2023

წელი