საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-ნოემბერი

თარიღი: 19 დეკემბერი 2023

წელი