სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის თებერვალი)

თარიღი: 11 მარტი 2024

წელი