სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2024 წლის თებერვალი

თარიღი: 20 მარტი 2024

წელი