საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 20 მარტი 2024

წელი