ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები - დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2023 წელი

თარიღი: 28 მარტი 2024

წელი