საქსტატსა და კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

თარიღი: 5 აპრილი 2024

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შორის მემორანდუმი გაფორმდა.  ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოაწერეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ და სააგენტოს თავმჯდომარემ ირაკლი ლექვინაძემ.

 

მემორანდუმის მიზანია, კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში თანასწორობისა და ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპზე დაყრდნობით,  თანამშრომლობის გაძლიერება კონკურენციის, ანტი-დემპინგური და მომხმარებლის დაცვის პოლიტიკის წარმართვის პროცესში და სტატისტიკური მონაცემების ეფექტიანად გამოყენება.

 

„საქსტატი კონკურენციის სააგენტოს უზრუნველყოფს, მისთვის საჭირო სანდო, ობიექტური და დეტალური სტატისტიკური ინფორმაციით. ასევე კომპეტენციის ფარგლებში სააგენტოს თანამშრომლებს გაუწევს შესაბამის კონსულტაციებს, სტატისტიკურ მონაცემთა გამოყენების, დამუშავებისა და მასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ. საქსტატი იღებს ვალდებულებას, განიხილოს კონკურენციის სააგენტოს წინაშე მდგარი გამოწვევები და სააგენტოს მიერ უფლებამოსილებათა ეფექტურად განხორციელების მიზნით მოახდინოს მისი ინფორმაციული უზრუნველყოფა“ - განახცადა საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ. 

 

„მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ არაერთ საერთო ღონისძიებას და აქტივობას ვგეგმავთ. ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში, კვლევებში აქტიურად ვიყენებთ საქსტატის მიერ მომზადებულ ანგარიშებს და ინფორმაციას. საქსტატის მონაცემთა ბაზები, პორტალები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყანაში ეკონომიკური და ბიზნეს პროექტების დაგეგმვა განხორციელებაში, საზოგადოების სწორად ინფორმირებაში. მემორანდუმი კიდეც უფრო მეტ შესაძლობლებობს გვიჩენს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან გავაგრძელოთ ერთობლივი მუშაობა.’’- განაცხადა კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ.

 

მემორანდუმის ფარგლებში ჩატარდება ერთობლივი შეხვედრები და ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებას მათთვის საინტერესო საკითხებზე.
 

წელი