საქსტატში მრჩეველთა საბჭოს სხდომა ჩატარდა

თარიღი: 12 აპრილი 2024

საქსტატში მრჩეველთა საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა. მრჩეველთა საბჭო 14 წევრისგან შედგება და მის შემადგენლობაში შედიან აკადემიური წრეების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, საჯარო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები. 

 

უწყებაში გამართულ შეხვედრაზე საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა და ამავდროულად საბჭოს თავმჯდომარემ - გოგიტა თოდრაძემ საბჭოს წევრებს წარუდგინა ინფორმაცია უწყებაში გასული ერთი წლის განმავლობაში  მიღწეული შედეგების, მიმდინარე პროექტებისა და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ. 

 

სხდომაზე, ასევე იმსჯელეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა  2024 წლის მოსახლეობისა და სასოფლო-სამეურნეო აღწერა, სტატისტიკის სისტემის 2024-2027 წლების სტრატეგია და საქსტატის ბიუჯეტი. 

 

საქსტატის მრჩეველთა საბჭო საკონსულტაციო ორგანოა. მის ფუნქციებს წარმოადგენს - საქსტატისათვის სტატისტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა, სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამის პროექტის ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება, სტატისტიკურ საქმიანობაში გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის ანალიზი და საქსტატის საბჭოსათვის წინადადებების მომზადება, სტატისტიკური მეთოდების განხილვა და მის სრულყოფასთან დაკავშირებით საქსტატის საბჭოსათვის კონსულტაციის გაწევა და სხვა.
 

წელი