სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2024 წლის მარტი

თარიღი: 19 აპრილი 2024

წელი