საინფორმაციო შეხვედრა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან

თარიღი: 29 აპრილი 2024

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გენდერული სტატისტიკის მწარმოებელი და მომხმარებელი უწყებების წარმომადგენლებთან გასვლითი სამუშაო შეხვედრა გამართა.

 

შეხვედრა 27-28 აპრილს, ქ. ბორჯომში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა.

 

გასვლით სამუშაო შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობდნენ გენდერული სტატისტიკის მწარმოებელი და მომხმარებელი უწყებების წარმომადგენლები, საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე ხელმძღვანელობდა.

 

 ორდღიანი სამუშაო შეხვედრისას, მონაწილეები გაეცნენ გენდერული სტატისტიკის მიმართულებით საქსტატის მიერ ჩატარებული გამოკვლევების შედეგებს, კერძოდ, დროის გამოყენების გამოკვლევისა და ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული გამოკვლევის მეთოდოლოგიურ მიმოხილვასა და ძირითად მიგნებებს. ასევე, საქართველოს სტატისტიკის სისტემის განვითარების ძირითად მიმართულებებს, საქსტატის მიერ შემუშავებულ პროდუქტებს, განვითარებულ სერვისებსა და სამომავლო გეგმებს. გარდა ამისა, განიხილეს სტატისტიკური მაჩვენებლების გაანგარიშების მეთოდოლოგიური თავისებურებები და მათ გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები. იმსჯელეს სხვადასხვა გენდერულ სტატისტიკურ ინდიკატორებსა და მონაცემთა საჭიროებებზე, დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

 

შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია, შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებულ საჭიროებები და იმსჯელეს საქსტატის სამომავლო გეგმებში მათი ასახვის შესაძლებლობებზე.
 

წელი