საქსტატში გარემოს სტატისტიკის სექტორული შეფასება მიმდინარეობს

თარიღი: 2 მაისი 2024

30 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით  საქსტატი უცხოელ ექსპერტებს მასპინძლობს. აღნიშნული სამუშაო ვიზიტი გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ორგანიზებით ტარდება და მიზნად ისახავს გარემოს სტატისტიკის სექტორულ შეფასებას.

 

სექტორული შეფასების მისიის შემადგენლობაში შედიან გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE), გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანის ეკონომიკური და სოციალური კომისიის (UN ESCAP), გაეროს გარემოს პროგრამისა (UNEP) და ლუქსემბურგის სტატისტიკის სამსახურის წარმომადგენლები.  

 

სექტორული შეფასების მისიის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში გარემოს სტატისტიკის ძირეული შეფასება და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის განსაზღვრა. მისიის დროს გაიმართება სამუშაო შეხვედრები საქსტატის თანამშრომლებთან, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, გარემოს საკითხებზე მომუშავე სხვადასხვა სააგენტოებთან, სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან (მედია, სამეცნიერო წრე და სხვ.).  

 

მისიის შემდეგ, უცხოელი ექსპერტების მიერ მომზადდება დასკვნა და შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელიც მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იქნება გარემოს სტატისტიკის შემდგომი განვითარებისთვის.

 

გარემოს სტატისტიკის განვითარება საქსტატის ერთ-ერთი პრიორიტეტია და იგი წარმოდგენილია საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის (2024-2027) სამოქმედო გეგმაში.
 

წელი