სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) - 2023 წელი

თარიღი: 15 მაისი 2024

წელი