გოგიტა თოდრაძე მაღალი დონის პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობს

თარიღი: 14 ივნისი 2024

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე, საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში, მაღალი დონის პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობს, რომელიც  10-14 ივნისს, ესპანეთში, ქ. ბილბაოში იმართება.

 

კონფერენციის მიზანს წარმოადგენს მზარდი გამოწვევებისა და შესაძლებლობების პირობებში, ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების პროცესში ალტერნატიულ მონაცემთა წყაროებისა და მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების გაუმჯობესება, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრა და ქვეყნებს შორის არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. შეხვედრის მიზანია ასევე, ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების პროცესში „დიდი მონაცემების“, მათ შორის მობილური კავშირგაბმულობის მონაცემთა გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების განხილვა და მათი გადაჭრის შესაძლო გზების ძიება.

 

კონფერენციის ფარგლებში გოგიტა თოდრაძემ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა პანელურ დისკუსიასა და სამუშაო შეხვედრებში, რომლებიც გაეროს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ორგანიზებით გაიმართა. მოხსენებისას მან დამსწრე საზოგადოებასთან ისაუბრა საქართველოში ალტერნატიულ მონაცემთა წყაროების განვითარებისა და მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართულებით, როგორიცაა მობილური კავშირგაბმულობის მონაცემთა გამოყენება შიდა მიგრაციისა და ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკის საწარმოებლად, web-scrapping-ის გამოყენება უძრავი ქონების ფასების ინდექსის (RPPI) წარმოებისას და სკანერული მონაცემების გამოყენების შესაძლებლობების შეფასება სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გასაანგარიშებლად.

 

კონფერენციაში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის 300-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს, მათ შორის არიან სხვადასხვა ქვეყნის სტატისტიკის სამსახურების ხელმძღვანელი პირები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები და მაღალი თანამდებობის პირები.

წელი