საქსტატმა საწარმოთა 2012 წლის I კვარტალის გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 6 აპრილი 2012

წელი