საქსტატმა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2012 წლის I კვარტალის სტატისტიკური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 10 აპრილი 2012

წელი