საქსტატის თანამშრომლობა ჰოლანდიის სტატისტიკის ბიუროსთან

თარიღი: 17 აპრილი 2012

წელი