საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-მარტი

თარიღი: 24 აპრილი 2012

წელი