2010 წლის კაპიტალის ანგარიში

თარიღი: 19 აპრილი 2012

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და შვედეთის სტატისტიკის სამსახურის თანამშრომლობის შედეგად განხორციელდა 2010 წლის კაპიტალის ანგარიშის ფორმირება ძირითადი კაპიტალის სახეების მიხედვით. მასში გათვალისწინებულია ეროვნული ანგარიშების წარმოების ახალი მეთოდოლოგიის SNA 2008-ის რეკომენდაციები.....

წელი