დასაქმებულთა რიცხოვნობისა და მათი შრომის ანაზღაურების შესახებ კვარტალური სტატისტიკური გამოკვლევა

თარიღი: 8 აპრილი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სოციალური სტატისტიკის სამმართველომ დაიწყო არასამეწარმეო სექტორში 2010 წლის I კვარტალში დასაქმებულთა რიცხოვნობისა და მათი შრომის ანაზღაურების შესახებ კვარტალური სტატისტიკური გამოკვლევა. აღნიშნული გამოკვლევის შედეგად მიიღება დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სხვადასხვა ჭრილებში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდება 2010 წლის 18 ივნისს.....