საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტის ვიზიტი

თარიღი: 10 ოქტომბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტი, დანიის სტატისტიკის ეკონომიკური დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ბენთ თაგე იმყოფება. 
ექსპერტი ორი კვირის განმავლობაში საქსტატის ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად იმუშავებს და დაეხმარება მათ 2008 წლის ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის მეთოდოლოგიის (SNA 2008) დანერგვაში. სამუშაო ვიზიტის განმავლობაში ასევე დაგეგმილია ცალკეული საქმიანობების (პირველ რიგში, სახელმწიფო მმართველობის, განათლების, ჯანდაცვის და ფინანსური შუამავლობის სექტორებში) გამოშვების და დამატებული ღირებულების გაანგარიშების მეთოდების განხილვა, მათი SNA 2008-ის მეთოდოლოგიასთან შესაბამისობაში მოყვანის თვალსაზრისით. 
ექსპერტის ვიზიტის შედეგად მოსამზადებელი რეკომენდაციები ასევე შეეხება შემდეგ საკითხებს: ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მე-2 რედაქციის (NACE Rev. 2) ეროვნულ ანგარიშებში დანერგვა, კვლევებსა და განვითარებაზე გაწეული ხარჯების გაანგარიშება და რესურსებისა და გამოყენების ცხრილების შედგენის მეთოდების გაუმჯობესება.

წელი