საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2010 წ. იანვარი-ივლისი

თარიღი: 26 აგვისტო 2010წელი