1.4 საქსტატის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები 1 თებერვალი 2019

წელი