16 აპრილი 2010

საქსტატში მონიტორინგის სამსახური შეიქმნა

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2010

მარტში საარსებო მინიმუმმა 125.5 ლარი შეადგინა

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2010

2009 წელს შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების მონაცემები (წინასწარი)

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2010

საქსტატმა კითხვარების ლოგიკური კონტროლი დაიწყო

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2010

ზაზა ჭელიძე ედუარდ გარდნერს შეხვდა

სრულად ნახვა

8 აპრილი 2010

დასაქმებულთა რიცხოვნობისა და მათი შრომის ანაზღაურების შესახებ კვარტალური სტატისტ...

სრულად ნახვა

6 აპრილი 2010

სამომხმარებლო ფასების ეროვნული ინდექსები

სრულად ნახვა

31 მარტი 2010

მწარმოებელთა ფასების რეგისტრაცია სამრეწველო, სამშენებლო და სატრანსპორტო სექტორში

სრულად ნახვა

31 მარტი 2010

საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) 2010 წლის I კვარტლის გამოკვლევა...

სრულად ნახვა

31 მარტი 2010

ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების სტატისტიკური გამოკვლევა

სრულად ნახვა

30 მარტი 2010

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, თებერვალი 2010

სრულად ნახვა

26 მარტი 2010

მთლიანი შიდა პროდუქტი 2009 წლის IV კვარტალში

სრულად ნახვა

26 მარტი 2010

მთლიანი შიდა პროდუქტი 2009 წელს

სრულად ნახვა

24 მარტი 2010

პირველადი ინფორმაციის მიღება მწარმოებელთა ფასებზე მრეწველობაში, მშენებლობასა და...

სრულად ნახვა

24 მარტი 2010

პრეს–რელიზი: საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2010 წ. იანვარი-თებერვალი

სრულად ნახვა

23 მარტი 2010

ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების წლიური გამოკვლევა

სრულად ნახვა

23 მარტი 2010

საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) 2010 წლის I კვარტლის გამოკვლევა

სრულად ნახვა

22 მარტი 2010

საქსტატის საბჭოს სხდომა (2010 წლის 23 მარტი, 11 საათი)

სრულად ნახვა

19 მარტი 2010

სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია

სრულად ნახვა

18 მარტი 2010

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების წლიური გამოკვლევა

სრულად ნახვა

18 მარტი 2010

საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) წლიური გამოკვლევა

სრულად ნახვა

16 მარტი 2010

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2009 წელი, კვარტალური (წინასწარი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2010

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2009 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

12 მარტი 2010

შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციასთან

სრულად ნახვა