22 თებერვალი 2013

საქსტატში კენიის დელეგაცია იმყოფებოდა

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2013

FAO-ს ექსპერტის ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

18 თებერვალი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2013

საქსტატმა სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის წონები განაახლა

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2013

საქსტატმა გენდერული სტატისტიკის პუბლიკაცია მოამზადა.

სრულად ნახვა

6 თებერვალი 2013

შვედი სტატისტიკოსების ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

5 თებერვალი 2013

თანამშრომლობა ჰოლანდიის სტატისტიკის სამსახურთან

სრულად ნახვა

4 თებერვალი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

1 თებერვალი 2013

თანამშრომლობა აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტთან

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2013

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 დეკემბერი

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2013

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, დეკემბერი 2012

სრულად ნახვა

25 იანვარი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ.

სრულად ნახვა

18 იანვარი 2013

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 იანვარი 2013

საქსტატის 2012 წლის საქმიანობის ანგარიში

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2012 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

14 იანვარი 2013

საქსტატმა საწარმოთა 2012 წლის IV კვარტალის გამოკვლევის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

11 იანვარი 2013

საქსტატმა სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

8 იანვარი 2013

საქსტატმა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2012 წლის IV კვარტალის სტა...

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

31 დეკემბერი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 ნოემბერი

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2012

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

18 დეკემბერი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

10 დეკემბერი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა