9 მარტი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. IVკვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 მარტი 2012

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. (წინასწარი)

სრულად ნახვა

5 მარტი 2012

ბიზნეს სექტორი, 2011 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2012

საქსტატში ქ. თბილისის ინტერვიუერთა სარეზერვო ბაზა იქმნება

სრულად ნახვა

2 მარტი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2012

ქართველი სტატისტიკოსების ვიზიტი შვედეთში

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2012

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, იანვარი 2012

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2012 იანვარი

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2012

აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები (2012 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2012

ცოცხალი ცხვრის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

8 თებერვალი 2012

ნატურალური თაფლის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

7 თებერვალი 2012

მინერალური წყლის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

6 თებერვალი 2012

მობილური ტელეფონების იმპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2012

ინფლაცია საქართველოში,2012 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

2 თებერვალი 2012

ღვინის ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

1 თებერვალი 2012

სტატისტიკური კრებული “საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2010”

სრულად ნახვა

31 იანვარი 2012

მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 2011 წელს

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2012

2011 წლის დეკემბრის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2012

ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკა, 2011 დეკემბერი

სრულად ნახვა

24 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2011 წელი

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2012

შემცირდა ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების გამოქვეყნების ვადები

სრულად ნახვა

17 იანვარი 2012

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები ( 2011 წლის წინასწარი)

სრულად ნახვა