საერთაშორისო შეფასების მისია საქსტატში

თარიღი: 20 თებერვალი 2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სტატისტიკური სისტემის გლობალური შეფასების მიზნით, ოთხდღიანი სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო მისია იმყოფება. 
ექსპერტებს საქსტატი უკვე მეორედ მასპინძლობს. მისიის შემადგენლობაში შედიან, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების - ევროსტატის, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA), ისე ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების სტატისტიკური უწყებების წარმომადგენლები. 
მისიის მიზანს საქართველოს სტატისტიკური სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის განსაზღვრა წარმოადგენს. უწყებაში მიმდინარე ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება სამუშაო შეხვედრები, როგორც საქსტატის წადმომადგენლებთან, ასევე სტატისტური ინფორმაციის მომხმარებლებთან. 
ქვეყანაში არსებული ოფიციალური სტატისტიკის სისტემის ძირეული შეფასება ესქპერტების მიერ რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. ექსპერტების მიერ უკვე მომზადდა შეფასების შუალედური ვერსია, რომელშიც ჩამოყალიბებულია რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება ხელს შეუწყობს ქვეყნის სტატისტიკური სისტემის შემდგომ განვითარებასა და ევროპულ სტანდარტებთან მის დაახლოებას. საბოლოო შეფასების დოკუმენტი, სადაც ხაზგასმული იქნება ძირითადი რეკომენდაციები, განთავსდება საქსტატის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მომხმარებლისთვის.
შეგახსენებთ, რომ სტატისტიკის სისტემის გლობალური შეფასება საქართველოში უკანასკნელად 2012 წელს განხორციელდა.