20 მაისი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2022 წლის აპრილ...

სრულად ნახვა

3 მაისი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

21 აპრილი 2022

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2022 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

11 აპრილი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2022

ინფლაცია საქართველოში 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

24 მარტი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის თებერვ...

სრულად ნახვა

10 მარტი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2022 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2022

ინფლაცია საქართველოში 2022 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

21 თებერვალი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის იანვარ...

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

24 იანვარი 2022

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის დეკემბ...

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2021

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

20 დეკემბერი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ნოემბე...

სრულად ნახვა

6 დეკემბერი 2021

ფასების სტატისტიკის სექტორული შეფასება

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ოქტომბ...

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

25 ოქტომბერი 2021

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა