24 მაისი 2019

შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2018 წლის წლიური)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2018

საქსტატმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები და...

სრულად ნახვა

17 სექტემბერი 2018

საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) იწყება

სრულად ნახვა

18 მაისი 2018

საქსტატი „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ გამოკვლევას (MICS)“ ჩაატარებს

სრულად ნახვა

9 მარტი 2018

ქ. თბილისში ცხოვრების დონის სტატისტიკის შესახებ საერთაშორისო სემინარი ტარდება

სრულად ნახვა

31 მაისი 2017

სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

1 მაისი 2012

საქსტატმა შინამეურნეობების ბაზები ვებ-გვერდზე განათავსა

სრულად ნახვა

18 იანვარი 2011

საარსებო მინიმუმი

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2010

საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდოლოგიის შესახებ

სრულად ნახვა