29 ივლისი 2022

ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები - 2021

სრულად ნახვა

11 თებერვალი 2022

სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2021 წელი)

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2021

ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

12 თებერვალი 2021

სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2020

ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2019

ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები 2018 წელი

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2018

ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები, 2017 წელი

სრულად ნახვა