15 ივნისი 2022

კულტურის სტატისტიკა, 2021 წელი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2022

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021/2022 სასწავლო წელი)

სრულად ნახვა

1 მარტი 2022

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021 წელი)

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2021

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2021/2022 სასწავლო...

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2021

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2021

კულტურის სტატისტიკა 2020 წელი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2021

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2020/2021 სასწავლო წელი)

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2020

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2020/2021 სასწავლო...

სრულად ნახვა

23 ოქტომბერი 2020

სამეცნიერო დაწესებულებებში მეცნიერული კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა 201...

სრულად ნახვა