27 ივნისი 2023

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები, 2022 წელი

სრულად ნახვა

27 ივნისი 2022

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა, 2021 წელი

სრულად ნახვა

1 ივლისი 2021

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2020 წელი)

სრულად ნახვა

1 ივლისი 2020

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2019 წელი)

სრულად ნახვა

1 ივლისი 2019

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა 2018

სრულად ნახვა

2 ივლისი 2018

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2017 წლის საბოლოო შედეგები)

სრულად ნახვა

22 თებერვალი 2018

საქსტატი ახალ გამოკვლევას იწყებს

სრულად ნახვა

16 იანვარი 2018

წყლის მონაცემთა მართვის პრაქტიკული ტრენინგი

სრულად ნახვა

7 ნოემბერი 2017

სამმხრივი შეთანხმება გარემოს სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად

სრულად ნახვა