2 ივლისი 2018

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2017 წლის საბოლოო შედეგები)

სრულად ნახვა

7 ნოემბერი 2017

სამმხრივი შეთანხმება გარემოს სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად

სრულად ნახვა

3 ივლისი 2017

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2016 წლის საბოლოო შედეგები)

სრულად ნახვა

10 დეკემბერი 2015

სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სასოფლო დასახლებების სტატისტიკის სტრატეგიული გეგ...

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2014

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს...

სრულად ნახვა